Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Վաչագան Թովմասյան

Վաչագան Թովմասյան

Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-34-13

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1953 թ., 07 նոյեմբերի. ք. Հրազդան

Կրթություն

1960-1970թթ.-Հրազդան քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

1970-1975թթ.-Երեւանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ատոմային էլեկտրակայաններ եւ տեղակայումներ բաժին

Աշխատանքային գործունեություն

1968-1968թթ.-Հրազդանի շին. վերանորոգման տեղամաս՝ բանվոր

 1976-1977թթ-Հրազդանի ՊՇԷԿ՝ մեքենավար շրջագայող

 1977-1978թթ-Հրազդանի կաթի գործարան՝  էլեկտրիկ

1978-1981թթ.-<<Հրազդանմեքենա>> ԱՄ՝ ավագ վարպետ

 1981-1988թթ.-Հրազդանի ջերմատնային կոմբինատ՝ գլխավոր էներգետիկ

 1988-1992թթ.-Ստորգետնյա մետաղապաշտպանություն՝ 2-րդ կարգի ինժեներ

1992-1996թթ-Հրազդանի զբաղվածության կենտրոն՝ հաշվառման բաժնի պետ

 1997-2003թթ.-<<Կոտայք>>  էլ. ցանց՝ ենթակայանների ծառայության պետ

2004-2007 թթ.- Կոտայքի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգման վարչության առաջատար մասնագետ

 2007- 2010թթ.-Կոտայքի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգման վարչության պետի տեղակալ

 2010թ.-Կոտայքի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության  տեղական ինքնակառավարման եւ համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանը

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր և մեկ որդի

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) վարչական հսկողություն է իրականացնում Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.
բ) ուսումնասիրում է տեղական ինքնակառավարման մարմիների գործունեությունը, նրանց որոշումների համապատասխանությունը գործող օրենսդրությանը.
գ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ, մասնակցում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման աշխատանքներին.
դ) մասնակցում է համայնքային ծառայության պետական միասնական տարածքային քաղաքականության իրականացմանը.
ե) կազմակերպում է համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հետ առընչվող գործառույթների իրականացումը.
զ) կազմակերպում է համայնքային ծառայության կադրային գործի և գրանցամատյանի վարման աշխատանքները.
է)կազմակերպում է համայնքային ծառայության մրցույթների և ատեստավորումների անցկացման հետ կապված աշխատանքները.
ը) քննում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները.
թ) վերահսկողություն է իրականացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առևտրի և ծառայությունների ոլորտում նախատեսված գործառույթների կատարման նկատմամբ.
ժ) մեթոդական օգնություն է իրականացնում համայնքների զարգացման ծրագրերի կազմման նկատմամբ.
ժա) ապահովում է տեղական ինքնակառավարման մարմիների ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման, իրականացման աշխատանքների կատարումը.
ժբ) աջակցում է համապետական ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքների իրականացմանը.
ժգ) կազմակերպում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման աշխատանքները.
ժդ) առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
ժե) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ժզ) Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժէ) Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժը) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժթ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.

ի)Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իա) Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իբ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իգ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իդ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իե) Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իզ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իէ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իը) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-11-15 17:37:22