Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Տիգրան Գեղամյան

Տիգրան Գեղամյան

Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-34-13

Կենսագրություն

Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր
29.10.1989 թվական, ք. Աբովյան

Կրթություն
1995-2005թթ. Աբովյան քաղաքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց
2005-2009թթ. Երեւանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
2011-2014թթ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկա բաժին

Աշխատանքային գործունեություն
2014թ. -2019թ-ի հոկտեմբերի 9 - Արամուսի համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ
2019թ-ի հոկտեմբերի 9-ից Կոտայքի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետի պաշտոնակատար

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ որդի

Այլ տվյալներ
2009-2011թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված Ուժերում
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) վարչական հսկողություն է իրականացնում Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.
բ) ուսումնասիրում է տեղական ինքնակառավարման մարմիների գործունեությունը, նրանց որոշումների համապատասխանությունը գործող օրենսդրությանը.
գ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ, մասնակցում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման աշխատանքներին.
դ) մասնակցում է համայնքային ծառայության պետական միասնական տարածքային քաղաքականության իրականացմանը.
ե) կազմակերպում է համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հետ առընչվող գործառույթների իրականացումը.
զ) կազմակերպում է համայնքային ծառայության կադրային գործի և գրանցամատյանի վարման աշխատանքները.
է)կազմակերպում է համայնքային ծառայության մրցույթների և ատեստավորումների անցկացման հետ կապված աշխատանքները.
ը) քննում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները.
թ) վերահսկողություն է իրականացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առևտրի և ծառայությունների ոլորտում նախատեսված գործառույթների կատարման նկատմամբ.
ժ) մեթոդական օգնություն է իրականացնում համայնքների զարգացման ծրագրերի կազմման նկատմամբ.
ժա) ապահովում է տեղական ինքնակառավարման մարմիների ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման, իրականացման աշխատանքների կատարումը.
ժբ) աջակցում է համապետական ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքների իրականացմանը.
ժգ) կազմակերպում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման աշխատանքները.
ժդ) առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
ժե) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ժզ) Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժէ) Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժը) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժթ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.

ի)Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իա) Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իբ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իգ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իդ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իե) Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իզ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իէ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իը) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-13 17:12:18