Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Անդրանիկ Ասատրյան

Անդրանիկ Ասատրյան

Գյուղատնտեսության բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-32-40

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1958թ., 20 մարտի. Կոտայքի մարզ,  գյուղ Սոլակ

Կրթություն

1965-1975 թթ.-Սոլակ գյուղի միջնակարգ դպրոց

1980-1985թթ.-Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն

1985-1991թթ.-Սոլակի կոլտնտեսություն՝ գլխավոր գյուղատնտես

1991-1999թթ.-Սոլակի սերմնաբուծական ձեռնարկություն՝ տնօրեն

1999-2001թթ.-ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության  վարչության առաջին կարգի մասնագետ

2001-2009 թթ.-ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության  վարչության գլխավոր մասնագետ

2009 թ.-ՀՀ Կոտայքի  մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության  վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանը

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր և մեկ որդի

Գործառույթներ / իրավասություններ

.Բաժնի պետը՝
       ա)հսկողություն է իրականացնում գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ժամանակաշրջանում իրականացվող  աշխատանքների  ընթացքի  և կատարման որակի վրա.
       բ)հսկողություն է իրականացնում Մարզի տարածքում անցկացվող անասնաբուժական  կանխարգելիչ միջոցառումների ընթացքի և կատարման որակի վրա.
       գ)պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ.
   դ)Մարզի  համայնքներից համապատասխան տեղեկություններ է հավաքում սերմնացուների քանակի և պահանջի,  գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ.
   ե)մասնագիտական  օգնություն և մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերում գյուղացիական տնտեսություններին.
   զ)համակարգում և կազմակերպում է Մարզի տարածքում ջրատնտեսական և ոռոգման կազմակերպությունների գործունեությունը.
   է)կազմակերպում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման աշխատանքները, միջոցներ է ձեռնարկում հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման ուղղությամբ.
   ը)համակարգում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքները.
   թ)համակարգում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքները.
   ժ)աջակցում է գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններին, ագրարային ոլորտի տնտեսավարող այլ սուբյեկտներին` արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում.
   ժա)համակարգում է Մարզի տարածքի սերմնաբուծական կազմակերպությունների տոհմաբուծարանների և արհեստական սերմնավորման կայանների գործունեությունը.
  ժբ)կազմակերպում  է  հակաանասնահամաճարակային  կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումներ` կենդանիների վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների, թունավորումների կանխարգելման ու վերացման նպատակով.
   ժգ)կենդանիների կարանտինային հիվանդությունների բռնկման դեպքում վարչատարածքային անասնաբուժական ծառայության մարմինների ներկայացմամբ, սահմանված կարգով,  համապատասխան տարածքում առաջարկում է սահմանել կարանտին.
   ժդ)աջակցում է անասնաբուժական պետական տեսչությանը` տարածքային անասնաբուժական ծառայության, հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների իրականացման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս.
  ժե)բույսերի պաշտպանության և  կարանտինի բնագավառում համագործակցում է պետական լիազորված մարմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.
       ժզ)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
       ժէ)Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
       ժը)Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու  վերաբերյալ.
       ժթ)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
       ի)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
       իա)Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
       իբ)Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
       իգ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
       իդ)ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
       իե)Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
       իզ)Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
       իէ)Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված,  Գլխավոր քարտուղարի  գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների  պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
       իը)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է  համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
       իթ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
       Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-04-16 17:48:28