Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Նաիրա Մարգարյան

Նաիրա Մարգարյան

Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374223) 2-08-21

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր


1980
թ,  19. փետրվարի . ք. Հրազդան

Կրթություն

1987-1997թթ.-Հրազդանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց

1997-2001թթ.-Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն

2003-2008թթ.- <<Հրազդանի հիվանդանոց>> ՊՓԲԸ ` հաշվապահ

2008-2010 թթ.-ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետական և համայնքային բյուջեների կառավարման և վերահսկողության բաժին`  առաջատար մասնագետ

2010թ.-ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության  բաժին`  առաջատար մասնագետ

2010թ.-ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ


Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանը

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ

ամուսնացած չէ

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
       ա)ուսումնասիրում է Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերը, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ է ներկայացնում դրանք գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու համար.
       բ)Մարզի խորհրդի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների խորհրդակցությունների ժամանակ համայնքների ղեկավարներին և մասնակիցներին պարզաբանումներ է տալիս նոր ընդունված  նորմատիվ  իրավական  ակտերի   վերաբերյալ.
       գ)ստուգանշում Է  Մարզպետի  որոշումների  և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը.
       դ)ուսումնասիրում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և առևտրային (բաժնետիրական) ընկերությունների տնօրենների կողմից ընդունված  իրավական ակտերը, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություն   է ներկայացնում  Մարզպետին` դրանք  գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու համար
        ե)մասնակցում է  համայնքի ղեկավարի սեփական և  պետության  պատվիրակված լիազորությունների,  համայնքի ավագանու լիազորությունների նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացման աշխատանքներին.
       զ)ապահովում է սահմանված կարգով մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերի վերացման կամ կասեցման աշխատանքները.
       է)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի  մշակմանը և կազմմանը.
       ը)Աշխատակազմի ղեկավարի   հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
       թ)Աշխատակազմի ղեկավարին  առաջարկություններ է ներկայացնում   Բաժնի   քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
       ժ)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
       ժա)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում  Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
       ժբ) Աշխատակազմի ղեկավարի  հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
       ժգ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում   է  Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
       ժդ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է  Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
       ժե) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
       ժզ)Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
       ժէ)Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
       ժը)Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի  գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
       ժթ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
       ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
       Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-03-17 16:10:20