Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Լավրենտի Գևորգյան

Լավրենտի Գևորգյան

Եղվարդի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ

(0223) 2-36-63, 2-73-37 (+374224) 2-12-46

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1969թ., 03-ը հոկտեմբերի. ք. Եղվարդ

Կրթություն

1976-1986 թթ.-Եղվարդի թիվ 1 դպրոց

1987-1995 թթ.-Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, գյուղատնտեսության մեքենայացում ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն

1989-1990թթ.-Եղվարդի ագրոսպասարկում Ա/Մ՝ փականագործ

1990-1991թթ.-ՀԵՄ Նաիրիի շրջխորհուրդ՝ նախագահ

1991-1994թթ.-Նաիրիի շրջանի սերմ. տեսչություն՝ ագրոնոմ-տեսուչ

1994-1996թթ.-Նաիրիի ՍԾՏԿ՝ գլխավոր տեսուչ

1996-2002թթ.-Նաիրիի ՍԾՏԿ՝ առաջին կարգի մասնագետ, նպաստների բաժնի պետ

2003թ-Կոտայքի մարզպետարանի Եղվարդի ՍԾՏԳ՝ առաջատար մասնագետ, գործակալության պետ

Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանը

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության երրորդ  դասի խորհրդական

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է

Գործառույթներ / իրավասություններ

Գործակալության  պետը`
ա/ ղեկավարում է Գործակալության ընթացիկ գործունեությունը.
բ/ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին կամ նրա համապատասխան տեղեկալին` օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Գործակալության կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ.
գ/սահմանում է Գործակալության աշխատակիցների տնային այցելությունների ժամանակացույցը,յուրաքանչյուր աշխատակցի տարածքը` ապահովելով հավասար ծանրաբեռնվածություն.
դ/ապահովում է Գործակալությունում տեղադրված համակարգչային տեխնիկայի անվտանգ շահագործման պայմանները.
ե/ հաստատում է նպաստի նշանակման, մերժման,դադարեցման,կասեցման կարգադրությունները,վճարման ցուցակները և դրանց տիտղոսաթերթերը.
զ/ապահովում է Գործակալություն դիմած քաղաքացիների /նրանց ընտանիքի / մասին ունեցած տեղեկությունների և ամբողջ տեղեկատվական բազայի գաղտնիությունը.
է/ ապահովում է մարզպետի կարգադրությունների և ցուցումների ,ինչպես նաև մարզպետի համապատասխան տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների,ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի հրամանների և ցուցումների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնմում է աշխատակազմի ղեկավարին.
ը/ առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետին Գործակալության կառուցվածքի և աշխատողների թվի,ինչպես նաև Գործակալության խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
թ/ Մարզպետին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն Գործակալության իրականացրած աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ.
ժ/ Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու,վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ժա/Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված գրությունները,իսկ դիմումների և բողոքների կապակցությամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է վարչական վարույթ.
ժբ/Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է գործակալության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր,առաջարկություններ,եզրակացություններ,այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը,ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժգ/ Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Գործակալության աշխատանքային ծրագիրը.
ժդ/ Գլխավոր քարտուղարին,ըստ անհրաժեշտության,ներկայացնում է առաջարկություններ`Գործակալության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ժե/ Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ  կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժզ/ Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
ի/ստորագրում է Գործակալության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իա/ իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման,տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
իբ/ իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է ֆինանսական գործառույթներ և ստորագրում է համապատասխան հաշիվներից ելքագրման համար հիմնավորող փաստաթղթեր.
իգ/ ատեստավորումից առնվազ երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իդ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Գործակալության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինողների մասին.
իե/ այլ մարմիններից ,պաշտոնատար անձանցից ստանում է Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իզ/Գործակալության լիազորությունների  շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ ,տեղեկանքներ,
հաշվետվություններ, միջնորդագրեր,  զեկուցումներ և այլ գրություններ.
իէ/ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ` իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իը/ իրականացնում է  օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Գործակալության պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է  այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-03-03 17:49:13